Prowadzimy cykle wydarzeń

●  o architekturze Warszawy - spotkania z projektantami stołecznej architektury /// koordynowany przez Zochę Zatorską
●  Muzyka w Pracowni - koncerty /// koordynowany przez Misię Bieńko i Hanię Raniszewską
●  wystawy - ekspozycja wewnątrz domku /// koordynowane przez Anię Krztoń i Weronikę Reroń
...a także dziesiątki nieregularnych spotkań, warsztatów, wykładów, festiwali, szkoł letnich i innych inicjatyw.

Zapraszamy do Otwartej Pracowni w charakterze współorganizatora lub partnera organizującego własne wydarzenie.
Pierwszeństwo mają imprezy otwarte dla szerokiej publiczności oraz wpisujące się w naszą działalność statutową. Równocześnie pozostajemy otwarci na wszelkie działania pobudzające kreatywność i promujące twórczość.