Prowadzimy cykle wydarzeń

●  Akademię Architektury - warsztaty dla studentów i architektów /// koordynowane przez Mateusza Potempskiego
●  małe A - warsztaty architektoniczne dla dzieci /// koordynowane przez Gabrielę Chechłacz i Paulinę Niemczyk
●  Muzyka w Pracowni - koncerty /// koordynowany przez Marię Baczewską (baczi) i Hanię Raniszewską
●  wystawy - ekspozycja wewnątrz domku /// koordynowane przez Anię Krztoń
...a także dziesiątki nieregularnych spotkań, warsztatów, wykładów, festiwali, szkoł letnich i innych inicjatyw.

Zapraszamy do Otwartej Pracowni w charakterze współorganizatora lub partnera organizującego własne wydarzenie.
Pierwszeństwo mają imprezy otwarte dla szerokiej publiczności oraz wpisujące się w naszą działalność statutową. Równocześnie pozostajemy otwarci na wszelkie działania pobudzające kreatywność i promujące twórczość.