Zapraszamy do Otwartej Pracowni Jazdów w charakterze współorganizatora lub partnera organizującego własne wydarzenie.

Pierwszeństwo mają imprezy otwarte dla szerokiej publiczności oraz wpisujące się w naszą działalność Statutową. Równocześnie pozostajemy otwarci na wszelkie działania pobudzające kreatywność i promujące twórczość.