Otwarta Pracownia mieści się w fińskim domku na zielonym Osiedlu Jazdów, a założona została przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury PW.
Domek przy ul. Jazdów 3/6 wynajmujemy od grudnia 2015 roku od Miasta Stołecznego Warszawy
wraz z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami, które organizuje w tym miejscu Muzeum OdBudowy.

Jazdów 3/6 to przestrzeń otwarta dla mieszkańców Warszawy, w której popularyzujemy wiedzę o architekturze i historii naszego miasta oraz staramy się prowokować do dyskusji nad jego przyszłością organizując spotkania, dyskusje, prelekcje, wystawy oraz miejsca pracy warsztatowo-projektowej.


Otwarta Pracownia Jazdów ściśle współpracuje z Wydziałową Radą Samorządu oraz Kołem Naukowym Architektury Rodzimej Wydziału Archiektury PW.