ul. Jazdów 3/6, 00-467 Warszawa

Otwarta Pracownia Jazdów: jazdow [at] otwartapracownia.pl /// koordynator Mateusz Potempski
Stowarzyszenie Akademickie WAPW: stowarzyszenie [at] sawapw.pl

PROJEKTY:
A-Akademia - a [at] sawapw.pl
małe A - malea [at] sawapw.pl
wystawy - wystawy [at] otwartapracownia.pl
koncerty - muzyka [at] otwartapracownia.pl
warsztaty - warsztaty [at] otwartapracownia.pl

Bądź wyrozumiała_y, działamy wolontaryjnie, a na Jazdowie - jak w Bieszczadach - czas płynie inaczej.